USB-C докинг от следващо ниво: MMD представи монитора Philips 329P9H