Твърдите дискове Seagate EXOS Е и EXOS X предлагат висока производителност и голям капацитет за центровете за данни