Toshiba: Потенциалът на стратегията CYOD пред BYOD в сектора на малките и средни предприятия