Schneider Electric представя Easy Micro Data Centers, микроцентрове за данни, осигуряващи достъпност, надеждност и максимална скорост