Schneider Electric предлага по-голяма надеждност и гъвкавост за центровете за данни