Samsung QLED TV: перфектно качество на картината дори след 72-часов стрес тест