Сагата AGON: От първата битка до следващия игрови план