R&M предлага иновативно решение за терминиране на оптични и медни кабели в хибриден, 19“ разпределителен панел