Производителност и продуктивност по всяко време и навсякъде: Philips Monitors представя нов преносим монитор