По-малко е повече: MMD успешно завършва пилотен проект за устойчиво намаляване на отпадъците от стари и дефектни монитори