Пловдивският университет откри компютърна зала за над 65 хил. лева