Philips Monitors представя три нови многофункционални модела в серията E1 за хибридна и дистанционна работа