Persy предлага първата в света SAN система с 26 гнезда и SFF формат