Новият SuperWide монитор Philips премахва нуждата от работна конфигурация с два екрана