Новата серия Ink Tank на Brother дава възможност за повече печат при по-ниски разходи