Нова технология за по-ефективна инсталация на машини и съоръжения е вече на българския пазар