Намалете неколкократно времето за обработка на данни с нов сървър от Intel