Mobile Business Group (MBG) отбелязва свръхрастеж в годишните си финансови резултати