Колкото повече, толкова по-добре: опростена многозадачна работа с вашия монитор