IBM предлага отворени сървърни платформи за ефективно управление на големи обеми от данни