Fujitsu изгради център за данни във вятърна турбина