Да използваме удобството на докосването: MMD показа интерактивния дисплей Philips 242B9T със SmoothTouch технология