Бягство в дигиталния свят: новият USB docking дисплей на Philips