AOC и Philips Monitors получават престижната сертификация EPEAT Climate+™ Champions