48 години след първия в света разговор по мобилен телефон, motorola отбелязва успехите си в сферата на 5G