Женският поглед във франкофонското кино: Модерато кантабиле на Маргьорит Дюрас, от романа до филма