Завърши първият випуск от директори в „Мениджърска академия за училищни директори“