Завърши първият випуск на специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Технически университет - София