Започва XX Лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“