Започва Лятната научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“