Започна приемът в магистърските програми „Защита правата на човека“ и „Противодействие на киберпрестъпността“ на Академията на МВР и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“