Зам.-ректорът доц. Христо Спасов стана председател на Общото събрание в УХТ