За първи път България е домакин на Европейска конференция за демократично образование