Вторият предварителен приемен изпит в УХТ с отлични резултати по математика