Всички училища с ученици от Украйна могат да заявят безплатен специализиран буквар