Всички кандидат-студенти с максимален бал вече са първокурсници в УХТ