Водещи международни компании обучават училищни директори на мениджърски умения