Висшистите с педагогика се връщат към работата в училище