Випуск`2021 на ВСУ „Черноризец Храбър“ завършва с 19 пълни отличници