Въвеждане на микроудостоверенията в цифровата ера на ПОО