Във Варненския свободен университет започва Студентската научна сесия „Младеж, наука, съвременност"