Във Варненския свободен университет стартираха 266 виртуални аудитории, водени от 120 преподаватели