Във ВСУ „Черноризец Храбър“ завърши вторият випуск магистри по кръгова икономика