Във ВСУ „Черноризец Храбър“ започва XXIII Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“