Варненско училище създаде собствена платформа за повишаване на четивната грамотност на учениците