Варненският свободен университет стартира проект за дигитализация чрез Google платформа, в партньорство с Център за творческо обучение