Варненският свободен университет ще подпомогне с ресурси над 300 училища в България