ВУЗФ стартира кампания по ранен прием на кандидат-студенти и магистри