ВУЗФ стартира Трети национален конкурс за пълна стипендия на името на доц. д-р Григорий Вазов