ВУЗФ със серия от публични лекции на водещи икономисти и експерти